30 Lis

Co oznacza słowo Domaradz

Co oznacza słowo Domaradz

Co oznacza słowo Domaradz. ? Jego współczesne brzmienie jest tłumaczeniem z prasłowiańskiego na łacinę i niemiecki a potem na język współczesny Polski.  Jak podaje S. Estreicher, polski język prawniczy powstał dość późno, bo
dopiero w XVI w. Wcześniej wszystko co konieczne dla funkcjonowania państwa zapisywano w łacinie  lub języku niemieckim. Pisarzami w kancelariach królewskich często były osoby nie znające „języka słowiańskiego” a nazwy zapisywano mimo starań z błędami. Alfabet łaciński do zapisania języka polskiego zupełnie się nie nadawał, brakowało łacińskich liter na oznaczenie polskich spółgłosek: sz, cz, ż, dż, dz, ś, ć, ź, j, ł, a także samogłosek nosowych: ą, ę. Dlatego dziś można tylko stawiać hipotezy jak kiedyś brzmiała nazwa miejscowości Domaradz: Domorad, Domarathsky, Domaraczsky, Domarath, Domarat. Słowa mają wielką moc. Słowa  kiedyś odróżniały „niemca” od swojego. (niemiec to człowiek niemy, niezrozumiały, obcy „za Wikipedią – němъ – „pozbawiony zdolności mówienia”, „mówiący niezrozumiale, obcym, niezrozumiałym językiem” → *němьcь „ten, kto nie ma zdolności mówienia”, „ten, kto mówi niezrozumiale, niezrozumiałym językiem”[10]  np. głuchoniemcy„).Słowo to elementarna część mowy. Jego pisanym odpowiednikiem jest wyraz. Za pomocą słów określa się wszelkie pojęcia. Słowa są nośnikiem tożsamości zarówno osób jak i lokalnej społeczności. Jest spora różnica w znaczeniu słów Domarad i Domarat. Pierwsze mogło  oznaczać „ten, który cieszy się swoim domem” a drugie „ten który walczy za swój dom”. Imię Domarad złożone jest z dwóch członów Doma („dom”; psł. *domъ ) i  -rad („radzić” „być zadowolonym”). Imię Domarat składa się również z dwóch członów. Jednak drugi z nich „rat” oznacza żołnierza, wojsko, wojownika, wojować. Zachowało się w starosłowiańskich imionach Domarat , Ratomir i Ratimir. Człon „rat” wskazuje na wschodniosłowiańskie lub południowosłowiańskie pochodzenie. W językach zachodniosłowiańskich zapisywano to jako „rac” „raci” np Racimir, Racibor czy Rac jako żołnierz konny. W historii zapisały się osoby zarówno o imieniu Domarat jak i Domarad. Jak zobaczymy imiona ich oddały w pełni funkcje, które pełnili.  Najbardziej znanym Domaratem jest Domarat z Kobylan . Urodził się niedaleko (około 40km) od Domaradza we wsi Kobyle. Jak przystało na rycerza był uczestnikiem Bitwy pod Grunwaldem i został uwieczniony na obrazie Matejki (kto jest kim na obrazie Matejki)

Co oznacza słowo Domaradz

Również  H. Sienkiewicz w „Krzyżakach” wspominał o jego czynach: „Krzyknęli z trwogi na widok śmierci wodza ludzie Osterody, lecz Lis rzucił się między nich jak orzeł między żurawie, a gdy Staszko z Charbimowic i Domarad z Kobylan skoczyli mu z pomocą, poczęli ich we trzech łuskać okropnie, tak jak niedźwiedzie łuszczą strąki, gdy się na pole zasiany młodym grochem dostaną”. Z kolei najbardziej znanym Domaradem był Domarad Grzymała Biskup poznański. Myślę że można postawić hipotezę że Domaradz jako wieś biskupia mogła być Domaradem a wcześniej jako Grodzisko na drodze na Węgry Domaratem. Często bywało bowiem,  że imiona miast rodziły się na polach bitew. Tymczasem prace nad wizualizacją hipotetycznego grodziska Domaradz idą na przód. Zmieniła się palisada a przed nią znalazł są ostrokół pochylony, które miały trzymać na dystans jazdę nieproszonych gości.

Co oznacza słowo Domaradz

Powstają również pierwsze domostwa ….

Co oznacza słowo Domaradz

… chaty na zrąb budowane.

Co oznacza słowo Domaradz

Jest również brama gdzie gości się wita chlebem i solą a wrogów  gradem strzał.

Co oznacza słowo Domaradz

Jeszcze widok na nowy częstokół.

Co oznacza słowo Domaradz

C.D.N