20 Lis

Czy w Domaradzu istniało wczesnośredniowieczne grodzisko

Czy w Domaradzu istniało wczesnośredniowieczne grodzisko?

Oprócz tworzenia Pudełek Wspomnień  w chwilach wolnych  od pracy zajmuję się swoją pasją: historią. Dla mnie historia ma znaczenie. Każda. Moja, innych ludzi, miejsc i przedmiotów. Moja wrodzona ciekawość świata zmusza mnie do stawiania sobie pytań, na które następnie wytrwale szukam odpowiedzi. Czy w Domaradzu istniało wczesnośredniowieczne grodzisko? Na to pytanie zawarte w tytule odpowiem w kolejnych wpisach na blogu. Moje hipotezy opieram na starych mapach, nazwach terenowych i podobieństwie do podobnych obiektów, które już zostały opisane i mają swoje miejsce w historii .Ponieważ nie jestem zawodowym historykiem tylko pasjonatem to co napiszę należy traktować wyłącznie jako hipotezę. Być może nie mam racji, ale każdy kto zapozna się z moją hipotezą  nie będzie mógł jej  odmówić określonego stopnia prawdopodobieństwa. Zbieżności nazw  terenowych mogą być sprawą przypadku, jednakże mogą też dowodzić prawdziwości mojej hipotezy.

Zamierzam również  wirtualnie odtworzyć hipotetyczne grodzisko  w Domaradzu.

Czy w Domaradzu istniało wczesnośredniowieczne grodziskoBędzie można prawie dotknąć  palcem , tego czego już nie ma: dawnego ludzkiego życia. Chcę odtworzyć  palisady i bramy do grodziska i chaty mieszkańców. Dzięki programowi  komputerowemu będzie można odbyć wirtualny spacer po grodzisku. Realizację projektu będzie można  śledzić na moim blogu.

część 2